Het postadres van de stichting Vrienden van ’t Keetje:
Plevier 94
1628EX Hoorn

Het bestuur
Voorzitter: Paul Wagenaar
Secretaris: Marieke van Lith
Penningmeester: Ruud Braas
Vrijwilligers: Andre Buisman, Jaap Dekker, Perry Dekker, Rob Wagenaar en Cees Wit

Het rekeningnummer van Vrienden van ’t Keetje is: NL78RABO03018733 21.

KVK nummer: 000031433235

Neem contact op met de stichting door een e-mail te sturen naar vriendenvanhetkeetje@gmail.com

We hebben een giften- en sponsorbeleid opgesteld. Hierin staan de mogelijkheden voor sponsering vermeld.