Sinds 2005 hebben wij naast onze fruittuin en onze boerenlandwinkel ook een zorgboerderij.

Het is destijds begonnen met één deelnemer van Reigersdaal die samen met een begeleider bij ons op het bedrijf lichte werkzaamheden kwamen verrichten. Aangespoord door hun enthousiasme over ons bedrijf en de voldoening die wij hier uit haalden, hebben wij daarna besloten een zorgboerderij te beginnen.
Tineke's ervaring in de zorg, de jarenlange ervaring van Jan op agrarisch gebied, de nodige ondernemingslust en wonend op een schitterende locatie hebben ervoor gezorgd dat ons bedrijf inmiddels is uitgegroeid tot een kleinschalige zorgboerderij, waar een ieder zich thuis voelt! 

Welke zorg biedt de boerderij en wie kunnen er op de boerderij terecht
Wij bieden dagbesteding aan maximaal 20 zorgvragers per dag en kiezen bewust voor een 'mix' van doelgroepen.
Uit onze ervaring is gebleken dat een 'mix' heel goed werkt en dat de diversiteit van onze zorgvragers ervoor zorgt dat ze veel van elkaar kunnen leren. Zorgvragers met verschillende hulpvragen werken met en naast elkaar op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid.

Kinder-/jeugdgroep
Vanaf  2013 zijn we gestart met een groepje jeugd vanaf  7 jaar tot 18 jaar, zij komen op woensdagmiddag en in de vakanties op woensdag de hele dag. We richten de verschillende activiteiten op de behoeftes van de kinderen en proberen ze vooral ook samen te laten spelen/werken. De activiteiten bestaan onder andere uit bakken, knutselen, buiten spelen, spelletjes doen en sommige kinderen willen graag helpen met klusjes.

Er zijn ook kinderen die op zaterdag komen en niet op woensdag, en andere op allebei. 
 

Aanmelding voor onze zorgboerderij gaat via Landzijde. Zij kijken welke zorgboerderij het best bij u past en u mag natuurlijk uw eigen voorkeur opgeven. Zij verzorgen het intakegesprek en kijken of de financiering rond is, als alles voor elkaar, dan krijgt u een seintje dat u starten mag.

Iedereen, zorgvragers met een sociale, verstandelijke, lichamelijke of psychische hulpvraag, is dus welkom op onze boerderij. Wel vinden wij het erg belangrijk dat de zorgvragers zich prettig bij elkaar voelen. Na een persoonlijk gesprek met de zorgvrager/begeleider waarin de wederzijdse verwachtingen en behoeften worden besproken, wordt er een besluit genomen over deelname. Er zal regelmatig met de zorgvrager (en/of begeleider) een evaluatiegesprek plaatsvinden.   

De werkzaamheden: 
Aangezien wij een fruittuin, moestuin, boerenlandwinkel en wat kleinvee hebben, zijn de werkzaamheden op ons bedrijf heel divers. De zorgvragers dragen bij in het functioneren van ons bedrijf, let wel!: niets moet, maar de zorgvragers worden door ons wel gestimuleerd!

Voor ons is het belangrijk dat de zorgvragers aan het eind van de dag met een goed gevoel weer naar huis gaan. 
Er valt van alles te doen waarbij er door ons wordt gekeken naar een passende aktiviteit voor de zorgvrager, aangepast aan diens werktempo, interesses en mogelijkheden. De werkzaamheden omvatten onder andere:
   - (helpen bij) het onderhouden van de fruit-en moestuin.
   - oogsten en verpakken van groenten en fruit.
   - de produkten in de winkel aanvullen.
   - de klanten helpen. 
   - de dieren verzorgen.
   - appeltaart bakken, koken, jam en stoofpeertjes inmaken.
   - hout kloven.
   - meehelpen met de open dagen/appelplukdagen of andere aktiviteiten.
   

Door de sociale kontakten is er integratie tussen zorgvrager en de maatschappij, wat het zelfvertrouwen bevorderd.  

Om te zorgen voor een gezellige onderlinge maar ook huiselijke sfeer worden er gezamenlijke koffie- en theepauzes gehouden en lunchen we samen in de gezellige kantine.

Wilt U meer informatie? Neem gerust contact met ons op!